Dnevne aktivnosti

 

Ponedjeljak - Petak

Aktivnost Vrijeme
Registracija 06:30 - 08:00
Doručak 08:00 - 08:45
Pospremane i lična higijena 08:45- 09:00
Vrijeme za aktivnosti 09:00 - 12:00
Ručak 12:00 - 12:45
Pospremane i lična higijena 12:45 - 13:00
Spavanje 13:00 - 14:15
Vrijeme za aktivnosti 14:15 - 16:30