Raspored zvona osnovna

 

Ponedjeljak - Petak

Čas Vrijeme
Registracija 06:45 - 08:00
Doručak 08:00 - 08:30
1. čas 08:35 - 09:15
Pauza 09:15 - 09:25
2. čas 09:25 - 10:05
Pauza 10:05 - 10:15
3. čas 10:15 - 10:55
Pauza 10:55 - 11:05
4. čas 11:05 - 11:45
Pauza 11:45 - 11:50
Vrijeme za čitanje 11:50 - 12:15
Pauza (ručak) 12:15 - 13:00
5. čas 13:00 - 13:40
Pauza 13:40 - 13:50
6. čas 13:50 - 14:30
Pauza 14:30 - 14:40
7. čas 14:40 - 15:20
Slobodne aktivnosti - pomoć pri izradi zadaće 15:20 - 16:30